Ehitusgeodeetilised tööd

Teostame ehitiste telgede ja rajatiste väljamärkimist, kõrgusmärkide paigaldamist, trasside ja piirete väljamärkimist  jne

Esilehele