Maakorraldustööd

Teostame katastriüksuste liitmise, jagamise ja ümberkruntimise toiminguid, katastriüksuste moodustamist, piiripunktide väljamärkimist

Piiripunktide märkimine
Piiripunktide märkimine

Esilehele