Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitiste telgede ja rajatiste väljamärkimine, kõrgusmärkide paigaldamine, trasside ja piirete väljamärkimine  jne.

Geodeetilised tööd üle Eesti