Hoonete mõõdistused ja inventariseerimine

Hoonete ja rajatiste mõõdistamine ja inventariseerimine.

Inventariseerimisjooniste koostamine.