Teostusmõõdistused

Rajatiste, trasside ja erinevate objektide ehitusjärgne kontrollmõõdistamine, teostusjooniste vormistamine.

 

Geodeetilised tööd üle Eesti