Teostusmõõdistused

Rajatiste, trasside ja erinevate objektide ehitusjärgne kontrollmõõdistamine, teostusjooniste vormistamine.